Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddílu 9.2.2018

11. 2. 2018

Informace z výroční členské

schůze

tenisového oddílu TJ Keramika

Chlumčany 9.2.2018

 

Účast: K.Hodinář, M.Ježek, J.Koláček, R.Kott st., R.Kott ml., D.Kottová, M.Kozel, M.Marák, V.Matýs st., V.Matýs ml., I.Milotová, I.Regner, M.Švátora, M.Veit, M.Zoubek.

Hosté:  P. Veit (OÚ), M.Samek a M.Chladová (TJ Keramika), J.Vaněček (předseda BO), D.Konečná

 

Zahájení

Na schůzi byli přivítáni všichni přítomní členové oddílu, včetně hostů, kteří byli seznámeni s programem VČS.

 

Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2017

Předseda oddílu I.Regner informoval o stavu členské základny oddílu - k 1.1.2018 je evidováno 57 členů. Pro r. 2017 zůstaly stejné podmínky členství v TO (členské příspěvky u mužů 500 Kč, zachované zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež). Nižší příjem z členských příspěvků byl nahrazen vyššími příjmy od 4 sponzorů - vyjádřeno poděkování za jejich finanční podporu. Členové TO odpracovali 149 brigádnických hodin při úpravě kurtů a jejich okolí (instalace čerpadla a připojení tenisových kurtů na zdroj vody z vybudovaného vrtu, výsadba 100 ks okrasných dřevin podél kurtů, nátěry oplocení aj.). Zároveň byla oceněna podpora ze strany obce a dobrá spolupráce s ostatními oddíly v rámci TJ (např. spolupráce s BO při pořádání vánočního turnaje ve stolním tenisu). Oddíl prezentoval svou činnost na školní výstavce v červnu 2017 a o své činnosti publikoval 3 příspěvky v Chlumčanském občasníku. Předseda oddílu vede kroniku, dalším zdrojem informací o činnosti TO jsou webové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz. Sportovní výsledky - A-tým Chlumčan opět postoupil do I. divize okresního Davis Cupu neregistrovaných, B-tým pak ze III. do II. divize. V turnaji neregistrovaných tenistů Chlumčany Cup vyhrál ve dvouhře dospělých R. Volín z Plzně, ve dvouhře veteránů nad 50 let M.Doležel ze St. Plzence a ve čtyřhře dvojice Volín, Wirland z Plzně. V turnaji žen Women Cup obhájila výhru I.Milotová a v Mix Cupu smíšených párů byli nejlepší Lenka a Martin Miarkovi z Líní. V Maty Cupu ve čtyřhře zvítězili R.Kott st. a R.Kott ml. V turnaji žáků ZŠ (účast 10 mladých tenistů) vyhráli R.Kott ml. a S.Šambergrová. Oceněny byly i výsledky R.Kotta ml. (startuje za tým FUNTOM Dobřany).  V r. 2017 bylo odehráno 16 žebříčkových zápasů - 1. místo v žebříčku obsadil J.Koláček. Úspěšné byly i zájezdy za tenisem - na 1. kolo Fed Cupu ČR - Španělsko v Ostravě (únor) a na semifinále téže soutěže USA - ČR v Tampě na Floridě (duben).

Poté byly prezentovány hlavní úkoly pro r. 2018. V lednu již došlo k umístění vyšších kovových posunovacích zástěn po obou stranách kurtů (k zabránění průletu míčů mezi kurty), bude třeba dokončit nátěry oplocení, uzavřít smlouvy o podpoře se stávajícími sponzory (příp. získat nové). Mezi sportovní cíle patří udržení vydobytých pozic v okresním Davis Cupu a uspořádání všech obvyklých oddílových akcí pro dospělé i pro mládež. Počítá se i se 2 zájezdy za tenisem - kromě únorové cesty do Prahy (1. kolo Fed Cupu ČR - Švýcarsko) také s cestou na grandslamový turnaj Roland Garros v Paříži (28.5. - 1.6.2018).  Na závěr popřál předseda TO všem tenistům, sportovcům i návštěvníkům sportovních akcí pevné zdraví po celý rok 2018 a oddílu řadu dalších úspěšných let. 

 

Informace o hospodaření oddílu v r. 2017

Zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2017 přednesl hospodář oddílu R.Kott. Oddíl hospodařil s přebytkovým rozpočtem (výdaje byly o 6 581 Kč nižší než příjmy), mj. též díky  rekordní finanční podpoře od sponzorů (poděkování V.Matýsovi, M.Švátorovi a firmě K.Hodináře za provedené práce při vylepšování areálu). Byla též podána informace o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2018, kde je počítáno s další postupnou modernizací tenisového areálu.   

 

Návrh a volba delegátů za TO na VH TJ 

Na schůzi byli zvoleni delegáti, kteří budou TO zastupovat na valné hromadě spolku TJ Keramika Chlumčany v březnu 2018 (termín bude upřesněn) - V. Matýs st., M.Marák a M.Zoubek (náhradník M. Kozel).

 

Vyhodnocení nejlepších tenistů v roce 2017

V soutěži o „Tenistu roku 2017“ se umístili na prvních 5 místech: 

1.místo

MARÁK Michal

91 bodů

2.místo

KOLÁČEK Jiří

84 bodů

3.místo

KOTT Robert

58 bodů

4.místo

ŠVÁTORA Miroslav

57 bodů

5.místo

KOZEL Miloslav

55,5 bodů

Oceněni byli též I.Milotová (nejlepší tenistka) a R.Kott ml. (nejlepší mladý tenista).

 

Diskuze - různé

V rámci diskuze vystoupili M.Samek, M.Chladová, P.Veit, J.Vaněček, K.Hodinář, V.Matýs st. a M.Marák. Diskuzní příspěvky se týkaly zejména možností dalšího vylepšení tenisového areálu - např. výměna dveří a vyklizení místnosti pro tenisty za účelem vzniku zázemí pro tenisty a sponzory, výměna vstupních dveří na kurty, zabudování laviček ve svahu nad kurty, umístění nářadí na údržbu do uzamčeného prostoru s hadicí, posun plotu kolem kurtů z důvodu malého prostoru za základními čarami apod.

 

Usnesení z VČS

Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 9.2.2018:

 

a) bere na vědomí:

-

zprávu předsedy TO o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2017

-

zprávu hospodáře TO o hospodaření oddílu za rok 2017

-

jména členů delegovaných za TO na valnou hromadu TJ Keramika v r. 2018 (V.Matýs st., M.Marák a M.Zoubek, náhradník M.Kozel)

-

vyhodnocení soutěže o „Tenistu roku 2017

 

b) ukládá výboru tenisového oddílu:

-

svolat na březen 2018 členskou schůzi k projednání podmínek členství v TO pro r.  2018, sestavení nominace na DC 2018 a stanovení termínů konání oddílových akcí.

 

c) ukládá zástupcům TO ve VV TJ:

-

projednat ve výkonném výboru TJ možnosti dalšího vylepšení tenisového areálu při jarních brigádách.

 

V Chlumčanech dne 11.2.2018

Zapsal: Ivo Regner