Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddílu 15.2.2014

16. 2. 2014

 

Informace z výroční členské schůze
tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany 15.2.2014
 
Účast: P.Boháč, J.Boháč, T.Duda, K.Hodinář, R.Kott, D.Kottová, M.Kozel, V.Matýs st., V.Matýs ml., V.Matýsová, I.Regner, F.Šambergr, D.Šambergrová, S.Šambergrová, V.Vintr
 
Hosté: Z.Hodan (FO), M.Chladová (SPV), M.Vaněčková (BO).
 
 
Zahájení
 
Na schůzi byli přivítáni všichni přítomní členové oddílu, včetně zástupců ostatních oddílů v rámci TJ, kteří byli seznámeni s programem VČS.
 
Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2013
 
Předseda oddílu I.Regner informoval o zreálnění stavu členské základny oddílu - k 30.6.2013 bylo do informačního systému ČTS zaevidováno celkem 48 členů (pokles o 22 členů). Pro rok 2013 byly zachovány stávající podmínky členství (členské příspěvky u mužů 500 Kč, zachované zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež). Členové odpracovali celkem 144 brigádnických hodin při úpravě kurtů a jejich okolí (na obou kurtech jsou již instalovány umělé lajny). Díky trenérskému pracovnímu úvazku F.Šambergra v tenisové hale v Dobřanech již v Chlumčanech neprobíhá tenisová školička pro děti (nejtalentovanější děti dojíždějí do   Dobřan). Byla oceněna jak finanční podpora ze strany obce (nákup umělých čar), tak i zásluha V.Matýse při komunikaci se sponzory a dobrá spolupráce s ostatními oddíly v rámci TJ Keramika. Oddíl se opět účastnil školní výstavky v červnu 2013, v Chlumčanském občasníku byly o činnosti oddílu publikovány 2 příspěvky. Nadále je vedena oddílová kronika, aktualizují se obě vývěsky a hlavním zdrojem informací o činnosti oddílu jsou internetové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz.
oblasti sportovní naše týmy v okresním Davis Cupu neregistrovaných tenistů neobhájily výsledky z posledních let. A-tým (bez Šambergra, který se zaregistroval jako závodní tenista)  sestoupil z elitní skupiny do II. výkonnostní divize, kde budou v r. 2014 startovat i B-tým (probojoval se do baráže o postup, ale zde neuspěl) a C-tým. Dobré byly výsledky na turnajích neregistrovaných tenistů v hale v Dobřanech (semifinále Kotta s Kozlem a čtvrtfinále Šambergra s Jeslínkem v deblové soutěži) i na venkovních kurtech (J.Vaněček - 4.místo v singlu a finále v deblu na turnaji veteránů v Blovicích v srpnu). Úspěchem byl i postup R.Kotta v sérii 4 deblových turnajů v rámci Raiffeisen Tenis Tour až do závěrečného Masters v Jihlavě (článek o akci vyšel v časopisu Tennis Aréna).  V létě proběhl 19. ročník oddílového turnaje Chlumčany Cup (vítězi se stali Kozel ve dvouhře a Kott s Marákem v deblu). V turnaji žen Women Cup vyhrála I.Milotová a v Mix Cupu smíšených párů dvojice I.Milotová a R.Hrubý, v Maty Cupu byli nejlepší V.Matýs st. a Vintr.
V 15. ročníku turnaje pro žáky ZŠ byl nejlepší D.Pavlon a ve čtyřhře vyhrál také spolu s V.Vachlem. Prvním tenistou oddílu s individuální registrací od ČTS je Stela Šambergrová (9 let - od r. 2014 přechází z Babytenisu do kategorie mladšího žactva), v Dobřanech trénují i další mladé talenty (M.Jeslínek ml., R.Kott ml.). Během sezóny bylo odehráno celkem 25 žebříčkových zápasů - bez porážky ukončil sezónu na 1. místě M.Kozel před M.Jeslínkem a P.Boháčem. V polovině září se 6 členů oddílu zúčastnilo tenisového utkání ČR - Argentina v semifinále světové skupiny Davis Cupu v Praze.  
Na závěr zprávy byly zdůrazněny hlavní úkoly pro rok 2014 (položení chodníku ze zámkové dlažby podél kurtů, dokončení nátěrů oplocení) a vysloveno přání pevného zdraví do nového roku.  
 
Informace o hospodaření oddílu v r. 2013
 
Hospodář oddílu R.Kott přednesl nejprve zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2013. Oddíl hospodařil s vyrovnaným rozpočtem (příjmy převyšovaly výdaje o 47,- Kč). Zároveň informoval o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2014, který je výrazně  navýšen s ohledem na plánovanou investici související s úpravou kurtů.  
 
Vyhodnocení soutěže „Tenista roku 2013
 
Předseda oddílu seznámil s výsledky soutěže o „Tenistu roku 2013“, jímž se stal M.Kozel (75 bodů) před P.Boháčem (70,5 bodu) a M.Marákem (68 bodů). Celkové výsledky budou zveřejněny na webové stránce oddílu. Přítomným členům byly předány drobné věcné ceny včetně tradičního trička pro vítěze. Dále byl vyhlášen „skokan roku“ - hráčem, který se v roce 2013 nejvíce zlepšil, byl vyhlášen M.Jeslínek. Oceněn byl také F.Šambergr za přínos pro oddíl za uplynulých 9 let a bylo mu uděleno čestné členství v oddílu.
 
 Volba kandidátů do VV TJ a delegátů na VH TJ 22.3.2014
 
Jako zástupci TO ve výkonném výboru TJ byli na další 2 roky (2014 - 2015) odsouhlaseni dosavadní členové VV, tj. předseda oddílu Ivo Regner a hospodář oddílu Robert Kott. Delegáty s hlasovacím právem na volební valnou hromadu TJ, která proběhne 22.3.2014, byli zvoleni J.Boháč a V.Vintr, náhradníkem je M.Kozel.  
 
Diskuze - různé
 
R.Kott podal informaci o chystané realizaci projektu na přístavbu a modernizaci budovy (sociální zařízení) v areálu hřiště s možností využití i pro tenisty. Dále v diskuzi vystoupili také přítomní zástupci FO (Z.Hodan), SPV (M.Chladová) a BO (M.Vaněčková), kteří poděkovali za pozvání na VČS a popřáli tenistům hodně úspěchů a pevné zdraví v roce 2014.
 
Usnesení
 
Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany, uskutečněná dne 15.2.2014:
 
a) bere na vědomí:
  • zprávu o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2013
  • zprávu o hospodaření oddílu za rok 2013
  • výsledky soutěže o „Tenistu roku 2013“ a „skokana roku“
 
b) schvaluje :
  • členy TO navržené do výkonného výboru TJ Keramika: I.Regner a R.Kott (náhradník V.Matýs st.)
  • členy delegované za TO na valnou hromadu TJ Keramika 22.3.2014: J.Boháč a V.Vintr (náhradník M.Kozel)    
 
c) ukládá výboru tenisového oddílu:
  • svolat na březen t.r. členskou schůzi k projednání podmínek členství v TO pro rok 2014, sestavení nominace na DC 2014 a stanovení termínů konání akcí pro mládež i dospělé.
 
 
V Chlumčanech dne 16.2.2014
Zapsal: Ivo Regner