Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z VČS tenisového oddílu 16.2.2013

17. 2. 2013

 

Informace z výroční členské schůze
oddílu tenisu TJ Keramika Chlumčany 16.2.2013
 
Účast: M.Ježek, Kott, Kottová, Kozel, Regner, Šambergr, Vaněček, Vokoun.
Hosté: J.Kučera (starosta obce), J.Kaderová (předsedkyně TJ), Z.Vlna (oddíl badmintonu)
 
Zahájení
 
Na schůzi tenisového oddílu byli přivítáni všichni přítomní členové včetně starosty obce a funkcionářů TJ Keramika, kteří byli seznámeni s programem VČS.
 
Zpráva o činnosti tenisového oddílu v r. 2012
 
Předseda oddílu I.Regner informoval o podmínkách členství v oddílu v r. 2012 (členské příspěvky u mužů 500 Kč, zachované zvýhodnění pro ženy, studenty a mládež). Pozitivně vyzdvihl příznivou změnu ve struktuře členské základny - oddíl má 70 členů, přičemž se výrazně zvýšil počet členů žákovského věku (v důsledku zahájení tenisové školičky pro děti v chlumčanském tenisovém areálu - trenér Fr. Šambergr). Členové odpracovali celkem 162 brigádnických hodin při úpravě kurtů a jejich okolí, na 1 ze 2 kurtů byly instalovány umělé lajny. Dále zmínil otevření nového tenisového areálu se 4 kurty v sousedních Dobřanech v květnu 2012 s možností dostupného tréninku i v zimním období. Ocenil finanční podporu ze strany obce i dobrou spolupráci s TJ Keramika a zmínil problémy oddílu při jednání se sponzory (pro rok 2012 zůstaly jen 2 firmy - B6 Betonárka Přeštice s.r.o. a R.Hnojský - Dům realit). Oddíl se opět účastnil školní výstavky, o činnosti oddílu byly v Chlumčanském občasníku publikovány 2 příspěvky. Nadále je vedena oddílová kronika, aktualizují se  obě vývěsky a hlavním zdrojem informací o činnosti oddílu jsou internetové stránky www.tenischlumcany.estranky.cz. Do projektu Babytenisu se zapojily dcery členů oddílu - S.Šambergová, A. a E.Nechutných. 
oblasti sportovní sice naše týmy v okresním Davis Cupu neregistrovaných tenistů neobhájily výsledky z posledních 2 let, ale A-tým (4. místo) i B-tým (5. místo) udržely účast v I.výkonnostní divizi pro rok 2013. V létě proběhl 18. ročník oddílového turnaje Chlumčany Cup (výhru obhájili Šambergr ve dvouhře a Šambergr s Hrubým v deblu). V  turnaji žen Women Cup vyhrála P. Rindererová a v Mix Cupu smíšených párů dvojice I.Milotová s R.Hrubým. Vítězi 14. ročníku turnaje pro žáky ZŠ se stal D.Pavlon a mezi děvčaty byla nejlepší E.Nechutná. V individuálních turnajích velmi dobře reprezentovali na turnajích v Dobřanech Kozel s Marákem (čtvrtfinále v deblu) a ve dvouhře Šambergr (1. místo), Marák (3. místo) a Jeslínek (4. místo). Během sezóny bylo odehráno celkem 46 žebříčkových zápasů - vítězství v žebříčku obhájil opět bez prohry Šambergr. V roce 2012 se uskutečnily 4 zájezdy za špičkovým tenisem do Prahy - v dubnu čtvrtfinále DC ČR - Srbsko, v květnu turnaj žen Sparta Prague Open s exhibicí Lendla a Nováka a v listopadu vítězná finále žen ve Federation Cupu (proti Srbsku) a mužů v Davis Cupu (proti Španělsku).  
Na závěr zprávy byly zdůrazněny hlavní úkoly pro rok 2013 (včasná úprava kurtů, instalace umělých čar na 2. kurt) a vysloveno přání pevného zdraví do nového roku.  
 
Informace o hospodaření oddílu v r. 2012
 
Hospodář oddílu R.Kott přednesl nejprve zprávu o výsledcích hospodaření oddílu za rok 2012, tj. o dosažených příjmech, výdajích a konečném zůstatku v pokladně oddílu k 31.12.2012. Zároveň informoval o rámcovém rozpočtu příjmů a výdajů pro rok 2013, který zhruba odpovídá roku 2012.
 
Vyhodnocení soutěže „Osobnost roku tenisového oddílu“ za rok 2012
 
Předseda oddílu seznámil s výsledky soutěže o „Tenistu roku 2012“ (budou vyvěšeny na webové stránce oddílu). Titul obhájil F.Šambergr (95 bodů) před M.Kozlem (76,5 bodu) a M.Marákem (71,5 bodů). Přítomným členům byly předány drobné věcné ceny včetně tradičního trička pro vítěze. 
 
Diskuze - různé
 
V diskuzi vystoupili:
-         předsedkyně TJ J.Kaderová - informovala o projektech na přístavbu a modernizaci budovy (sociální zařízení) v areálu hřiště s možností vyčlenění 1 místnosti pro tenisty, požádala členy TJ o výpomoc v případě realizace oplocení. 
-         starosta obce J.Kučera - potvrdil úmysl obce podílet se na financování přístavby a modernizaci objektu na hřišti, informoval o záměrech obce v dalších letech - vybudování parkoviště ve sportovním areálu, výstavba nové budovy OÚ na náměstí (s multifunkčním sálem). Ocenil práci členů výboru oddílu, zejména pak péči o mládež.
-         předseda TO - upozornil na chystané akce - sportovní bál (23.2.2013) a řádnou valnou hromadu TJ (16.3.2013)
-         F.Šambergr - informoval o turnaji čtyřher pro veřejnost (i registrovaní hráči) v nové hale v Dobřanech 23.3.2013. Za oddíl se zúčastní dvojice Šambergr, Jeslínek a Kozel, Kott. Ostatní případní zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím F.Šambergra (co možná nejdříve - půjde o jednodenní turnaj s omezeným počtem účastníků).
-         J.Vaněček - kritizoval malou účast členů na VČS.  
 .
Usnesení
 
Výroční schůze tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany,
uskutečněná dne 16.2.2012:
 
a) bere na vědomí:

-
zprávu o činnosti tenisového oddílu TJ Keramika Chlumčany za rok 2012
-
zprávu o hospodaření oddílu za rok 2012
-
výsledky soutěž o „Tenistu roku 2012“

 
b) ukládá výboru tenisového oddílu:

-
svolat na březen t.r. členskou schůzi k projednání podmínek členství v oddílu pro rok 2013, sestavení nominace na Davis Cup 2013 a stanovení termínů konání dalších akcí pro mládež i dospělé.

:
 
 
V Chlumčanech dne 17.2.2013
 
Zapsal: Ivo Regner