Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osobnost roku tenisového oddílu - pravidla

18. 6. 2010

 

Soutěž „Osobnost roku tenisového oddílu“
 
Soutěže „Osobnost roku“ se mohou zúčastnit všichni řádní členové tenisového ddílu TJ Keramika Chlumčany. Po projednání na členské schůzi oddílu dne 21.3.2003 bylo schváleno, že hodnocení výsledků soutěže bude prováděno podle níže uvedených kritérií:
 
1)   Turnaj Chlumčany Cup
 

 

Umístění ve dvouhře
Počet bodů
Umístění ve čtyřhře
Počet bodů
Vítěz
20
Vítězové - oba hráči
7
Poražený finalista
16
Poražení finalisté - oba hráči
5
Vítěz zápasu o 3.místo
12
Vítězové zápasu o 3.místo - oba hráči
4
Poražený - zápas o 3.místo
10
Poražený zápasu o 3.místo - oba hráči
3
Poražení čtvrtfinalisté
8
-
-
Poražení z baráže
6
-
-
Ostatní (jen při odehrání
všech zápasů ve skupině)
 
4
Ostatní (jen při odehrání
všech zápasů ve skupině)
 
1
 
2)   Umístění na oddílovém žebříčku koncem roku
 

 

Konečné umístění
Počet bodů
Konečné umístění
Počet bodů
1.místo
16
7.místo
7
2.místo
14
8.místo
6
3.místo
12
9.místo
5
4.místo
10
10.místo
4
5.místo
9
11. - 15.místo
2
6.místo
8
16. a horší místo
1
 
3)   Davis Cup
 
Aktivní účast v každém utkání DC (alespoň 1 zápas dvouhry či čtyřhry) - 3 body pro každého člena družstva.
Bonusy - 2 body za každé vítězství ve dvouhře, 1 bod za vítězství ve čtyřhře. 
 
4)   Brigádnická činnost
 
Za každou odpracovanou hodinu obdrží člen oddílu 1 bod, při odpracování 8 hodin pak 8 bodů atd. až do maximálního počtu 20 bodů. Za mimořádnou práci vykonanou ve prospěch oddílu lze přidělit mimořádný bonus ve výši až 8 bodů (podle povahy a prospěšnosti práce).
 
5) Okresní přebory (dospělí, dorost)
 
Aktivní účast na okresních přeborech ve dvouhře (alespoň 1 zápas) -2 body.
Aktivní účast na okresních přeborech ve čtyřhře (alespoň 1 zápas) - 1 bod pro každého hráče.
Bonusy - za každý vítězný zápas 8 bodů (dvouhra), 4 body (pro každého hráče).
  
     6) Organizační pomoc při turnajích a jiných akcích
 
Za podíl na organizaci turnajů pro mládež i dospělé (např. zajištění cen, rozhodování zápasů, zametání, lajnování, postřik a jinou úpravu dvorců, přípravu a výdej občerstvení apod.) lze každému členovi přidělit až 8 bodů (bude odstupňováno podle počtu hodin a charakteru prací). 
 
     7) Přínos pro oddíl
 
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena např.:
-         účast na schůzích TO
-         schopnost získání mimořádných fin. prostředků od sponzorů a z dalších zdrojů
-         získání nových členů oddílu
-         publikační činnost (příspěvky - Chlumčan. občasník, Plzeňský deník apod.).
 
Za každý z uvedených dílčích bodů lze přidělit členovi po 4 bodech, takže v rámci tohoto kritéria lze získat maximálně 16 bodů.  
 
Závěrečné vyhodnocení výsledků
 
Vítězem se stane člen oddílu, který dosáhne nejvyšší počet bodů v součtu jednotlivých kritérií uvedených pod body 1) - 7). V případě rovnosti bodů přihlédne hodnotící komise (členové výboru) o vítězi soutěže tajným hlasováním.
Slavnostní vyhlášení soutěže o „Osobnost roku tenisového oddílu“ bude provedeno vždy na výroční členské schůzi tenisového oddílu po skončení příslušného kalendářního roku.
Vítězi bude předáno tričko v oddílových barvách s nápisem „Tenista roku 20...“ Kromě toho obdrží členové umístění na prvních 3 místech drobné věcné ceny.
 
 
 
V Chlumčanech dne 18.6.2010